Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие…

повече информация